VIETIME GROUP  – BỘ MÁY HOẠT ĐỘNG!

Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc: Ông Nguyễn Minh Phú

 • Cử Nhân kinh tế
 • Chứng nhận học viên quản lý giáo dục về lĩnh vực tư vấn du học
 • Chứng nhận chứng chỉ tiếng anh B2 Quốc Tế
 • Giám đốc trung tâm Đào tạo ngoại ngữ và hợp tác Quốc tế trường Cao đẳng Công Thương Việt Nam

Phó Tổng giám đốc tài chính: Bà Nguyễn Thị Tuyên

 • Cử Nhân Kinh Tế – Tài Chính
 • Chứng nhận học viện quản lý giáo dục về lĩnh vực  tư vấn du học
 • Giám đốc Văn phòng Bất động sản

Phó giám đốc tài chính vietime group

Giám đốc dự án: Ông Trần Hồng Thái

 • Cử nhân Kinh Tế
 • 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển thị trường du học

Giám đốc dự án VIETIME GROUP

Phó giám đốc kinh doanh: Ông – Nguyễn Đức Tuân

 • Kinh nghiệp 03 năm làm việc tại Nhật Bản
 • Trưởng phòng kinh doanh tại các đơn vị xuất khẩu lao động hàng đầu Việt Nam

Đại diện VIETIME GROUP tại Hàn Quốc: Ông Jung Hanwoo!

 • Tiến sỹ ngôn ngữ học tại Hàn Quốc
 • Từng là giảng viên khoa ngôn ngữ học đại học Seoul
 • Giám đốc văn phòng đại diện VIETIME GROUP tại Hàn Quốc

ại diện VIETIME GROUP tại Hàn Quốc

 • PHÒNG HÀNH CHÍNH: 05 Cán bộ
 • PHÒNG KẾ TOÁN: 02 Cán bộ
 • PHÒNG ĐÀO TẠO: 05 Cán bộ
 • PHÒNG QUẢN LÝ HỌC SINH SINH VIÊN: 01 Cán bộ
 • PHÒNG KINH DOANH: 20 Cán bộ
 • PHÒNG ĐỐI NGOẠI: 05 Cán bộ

VIETIME GROUP tự tin vững bước theo chiến lược phát triển mà ban lãnh đạo công ty đã vạch ra!

Chúng tôi luôn sẵn sàng hợp tác cùng các bạn!