• VIETIME GROUP - Tiễn du học sinh hàn Quốc
STT TÊN TRƯỜNG ĐỊA CHỈ WEBISTE DIỆN VISA THỜI GIAN XUẤT CẢNH XEM CHI TIẾT
1 CATHOLIC KWANDONG KANGWON www.cku.ac.kr VISA CODE 1% 03-05 THÁNG Xem chi tiết!
2 PIENGTHIEK Gyeonggi-Do https://english.ptu.ac.kr/ VISA CODE 1% 03-05 THÁNG Xem chi tiết!
3 WOOSUK Jeonju - jeollabuk do https://www.woosuk.ac.kr/WoosukEnglish.do VISA CODE 1% 03-05 THÁNG Xem chi tiết!
4 INCHEON INCHEON http://www.inu.ac.kr VISA CODE 1% 03-04 THÁNG Xem chi tiết!
5 KUNJANG JELLABUK-DO http://www.kunjang.ac.kr/ VISA CODE 03-05 THÁNG Xem chi tiết!
6 SANGMYUNG SEOUL www.smu.ac.kr VISA CODE 03-05 THÁNG Xem chi tiết!
7 SHINGU SEOUL http://www.shingu.ac.kr/html/intro/main.html VISA CODE 03-06 THÁNG Xem chi tiết!
8 Munkyung Gyeongsang www.mkc.ac.kr VISA CODE 03-06 THÁNG Xem chi tiết!
STT TÊN TRƯỜNG ĐỊA CHỈ WEBISTE DIỆN VISA THỜI GIAN XUẤT CẢNH XEM CHI TIẾT
1 CATHOLIC KWANDONG KANGWON www.cku.ac.kr VISA CODE 1% 03-05 THÁNG Xem chi tiết!
2 PIENGTHIEK Gyeonggi-Do https://english.ptu.ac.kr/ VISA CODE 1% 03-05 THÁNG Xem chi tiết!
3 WOOSUK Jeonju - jeollabuk do https://www.woosuk.ac.kr/WoosukEnglish.do VISA CODE 1% 03-05 THÁNG Xem chi tiết!
4 INCHEON INCHEON http://www.inu.ac.kr VISA CODE 1% 03-04 THÁNG Xem chi tiết!
5 KUNJANG JELLABUK-DO http://www.kunjang.ac.kr/ VISA CODE 03-05 THÁNG Xem chi tiết!
6 SANGMYUNG SEOUL www.smu.ac.kr VISA CODE 03-05 THÁNG Xem chi tiết!
7 SHINGU SEOUL http://www.shingu.ac.kr/html/intro/main.html VISA CODE 03-06 THÁNG Xem chi tiết!
8 Munkyung Gyeongsang www.mkc.ac.kr VISA CODE 03-06 THÁNG Xem chi tiết!
STT TÊN TRƯỜNG ĐỊA CHỈ WEBISTE DIỆN VISA THỜI GIAN XUẤT CẢNH XEM CHI TIẾT
1 CATHOLIC KWANDONG KANGWON www.cku.ac.kr VISA CODE 1% 03-05 THÁNG Xem chi tiết!
2 PIENGTHIEK Gyeonggi-Do https://english.ptu.ac.kr/ VISA CODE 1% 03-05 THÁNG Xem chi tiết!
3 WOOSUK Jeonju - jeollabuk do https://www.woosuk.ac.kr/WoosukEnglish.do VISA CODE 1% 03-05 THÁNG Xem chi tiết!
4 INCHEON INCHEON http://www.inu.ac.kr VISA CODE 1% 03-04 THÁNG Xem chi tiết!
5 KUNJANG JELLABUK-DO http://www.kunjang.ac.kr/ VISA CODE 03-05 THÁNG Xem chi tiết!
6 SANGMYUNG SEOUL www.smu.ac.kr VISA CODE 03-05 THÁNG Xem chi tiết!
7 SHINGU SEOUL http://www.shingu.ac.kr/html/intro/main.html VISA CODE 03-06 THÁNG Xem chi tiết!
8 Munkyung Gyeongsang www.mkc.ac.kr VISA CODE 03-06 THÁNG Xem chi tiết!
STT TÊN TRƯỜNG ĐỊA CHỈ WEBISTE DIỆN VISA THỜI GIAN XUẤT CẢNH XEM CHI TIẾT
1 CATHOLIC KWANDONG KANGWON www.cku.ac.kr VISA CODE 1% 03-05 THÁNG Xem chi tiết!
2 PIENGTHIEK Gyeonggi-Do https://english.ptu.ac.kr/ VISA CODE 1% 03-05 THÁNG Xem chi tiết!
3 WOOSUK Jeonju - jeollabuk do https://www.woosuk.ac.kr/WoosukEnglish.do VISA CODE 1% 03-05 THÁNG Xem chi tiết!
4 INCHEON INCHEON http://www.inu.ac.kr VISA CODE 1% 03-04 THÁNG Xem chi tiết!
5 KUNJANG JELLABUK-DO http://www.kunjang.ac.kr/ VISA CODE 03-05 THÁNG Xem chi tiết!
6 SANGMYUNG SEOUL www.smu.ac.kr VISA CODE 03-05 THÁNG Xem chi tiết!
7 SHINGU SEOUL http://www.shingu.ac.kr/html/intro/main.html VISA CODE 03-06 THÁNG Xem chi tiết!
8 Munkyung Gyeongsang www.mkc.ac.kr VISA CODE 03-06 THÁNG Xem chi tiết!

TIN MỚI NHẤT

DU HỌC HÀN QUỐC

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀN QUỐC

KINH NGHIỆM DU HỌC HÀN QUỐC

HỌC TIẾNG HÀN MIỄN PHÍ

KẾT QUẢ ĐỖ VISA

VIỆC LÀM DU HỌC HÀN QUỐC

CÂU CHUYỆN DU HỌC

TIN TỨC