Chia tay du học sinh hàn quốc kỳ T09/2018

Chia tay du học sinh hàn quốc kỳ T09/2018

Chia tay du học sinh hàn quốc kỳ T09/2018

Chia tay du học sinh hàn quốc kỳ T09/2018

Du học sinh chụp ảnh lưu niệm cùng gia đình và Ban giám đốc VIETIME GROUP