Du học sinh chụp ảnh lưu niệm cùng gia đình và Ban giám đốc VIETIME GROUP

Du học sinh chụp ảnh lưu niệm cùng gia đình và Ban giám đốc VIETIME GROUP

Chia tay du học sinh hàn quốc kỳ T09/2018

Du học sinh chụp ảnh lưu niệm cùng gia đình và Ban giám đốc VIETIME GROUP

Chia tay du học sinh hàn quốc kỳ T09/2018
Chia tay du học sinh hàn quốc kỳ T09/2018