Ông Jung Hanwoo chụp ảnh cùng các bạn du học sinh của Vietime Group tại trường Munkyung

Ông Jung Hanwoo chụp ảnh cùng các bạn du học sinh của Vietime Group tại trường Munkyung

Ông Jung Hanwoo chụp ảnh cùng các bạn du học sinh của Vietime Group tại trường Munkyung

Ông Jung Hanwoo chụp ảnh cùng các bạn du học sinh của Vietime Group tại trường Munkyung