6e913770fce71fb946f6

6e913770fce71fb946f6

Ông Jung Hanwoo chụp ảnh cùng các bạn du học sinh của Vietime Group tại trường Munkyung
Nơi làm việc của các em du học sinh trường Munkyung