Bữa ăn nhỏ và ấm cúng cùng các em du học sinh

Bữa ăn nhỏ và ấm cúng cùng các em du học sinh

Ông Jung Hanwoo chụp ảnh cùng các bạn du học sinh của Vietime Group tại trường Munkyung

Bữa ăn nhỏ và ấm cúng cùng các em du học sinh

Nơi làm việc của các em du học sinh trường Munkyung