TRƯỜNG ĐẠI HỌC CATHOLIC KWANDONG

Trường Đại học Catholic Kwandong được thành lập ngày 31 tháng 05 năm 1954 và là ngôi trường dành cho những ai theo học các chuyên ngành về nghệ thuật và kỹ thuật cao. Các kỳ nhập học từ 03/2018 tới 03-2019 trường Catholic Kwangdong là trường visa thẳng (Code visa). 1. THÔNG TIN CHUNG … Đọc tiếp TRƯỜNG ĐẠI HỌC CATHOLIC KWANDONG