Quan niệm người Hàn, tên viết bằng mực đỏ đem lại cái chết

Quan niệm người Hàn, tên viết bằng mực đỏ đem lại cái chết

Quan niệm người Hàn, tên viết bằng mực đỏ đem lại cái chết

Theo quan niệm của người Hàn, số 4 là số xui xẻo
Huýt sao giữa đêm khuya sẽ mang theo oan hồn hay những con ma