Theo quan niệm của người Hàn, số 4 là số xui xẻo

Theo quan niệm của người Hàn, số 4 là số xui xẻo

Theo quan niệm của người Hàn, số 4 là số xui xẻo

Quan niệm người Hàn, tên viết bằng mực đỏ đem lại cái chết