Tiễn du học sinh Vietime Group xuất cảnh nhập học kỳ T06/2019 tại ngôi trường danh giá Jeonju Kijeon College

Tiễn du học sinh Vietime Group xuất cảnh nhập học kỳ T06/2019 tại ngôi trường danh giá Jeonju Kijeon College

Tiễn du học sinh Vietime Group xuất cảnh nhập học kỳ T06/2019 tại ngôi trường danh giá Dong Eui University

Tiễn du học sinh Vietime Group xuất cảnh nhập học kỳ T06/2019 tại ngôi trường danh giá Jeonju Kijeon College

Tiễn du học sinh Vietime Group xuất cảnh nhập học kỳ T06/2019 tại ngôi trường danh giá Dong Eui University