hình ảnh thực tế tại công trường xây dựng tại Kagoshima

hình ảnh thực tế tại công trường xây dựng tại Kagoshima