Tteokguk – Canh bánh gạo, món ăn quan trọng nhất trong ngày Tết truyền thống của người Hàn Quốc.

Tteokguk – Canh bánh gạo, món ăn quan trọng nhất trong ngày Tết truyền thống của người Hàn Quốc.

Trong ngày Tết truyền thống, người Hàn Quốc thường mặc các bộ hanbok.

Tteokguk – Canh bánh gạo, món ăn quan trọng nhất trong ngày Tết truyền thống của người Hàn Quốc.

Nghi lễ thờ cúng ngày tết của Hàn Quốc
Các thế hệ trong gia đình cùng bái lạy người già và tặng quà.