Trong ngày Tết truyền thống, người Hàn Quốc thường mặc các bộ hanbok.

Trong ngày Tết truyền thống, người Hàn Quốc thường mặc các bộ hanbok.

Trong ngày Tết truyền thống, người Hàn Quốc thường mặc các bộ hanbok.

Trong ngày Tết truyền thống, người Hàn Quốc thường mặc các bộ hanbok.

Quà tặng ngày tết