Một bàn thờ tổ tiên trong ngày Tết

Một bàn thờ tổ tiên trong ngày Tết

Trong ngày Tết truyền thống, người Hàn Quốc thường mặc các bộ hanbok.

Một bàn thờ tổ tiên trong ngày Tết

Nghi lễ thờ cúng ngày tết của Hàn Quốc