Yutnori – Một trò chơi có cách chơi giống như trò cá ngựa ở Việt Nam.

Yutnori – Một trò chơi có cách chơi giống như trò cá ngựa ở Việt Nam.

Trong ngày Tết truyền thống, người Hàn Quốc thường mặc các bộ hanbok.

Yutnori – Một trò chơi có cách chơi giống như trò cá ngựa ở Việt Nam.

Các thế hệ trong gia đình cùng bái lạy người già và tặng quà.