Các thế hệ trong gia đình cùng bái lạy người già và tặng quà.

Các thế hệ trong gia đình cùng bái lạy người già và tặng quà.

Trong ngày Tết truyền thống, người Hàn Quốc thường mặc các bộ hanbok.

Các thế hệ trong gia đình cùng bái lạy người già và tặng quà.

Tteokguk – Canh bánh gạo, món ăn quan trọng nhất trong ngày Tết truyền thống của người Hàn Quốc.
Yutnori – Một trò chơi có cách chơi giống như trò cá ngựa ở Việt Nam.