Hẹn hò theo nhóm – đúng chất sinh viên

Hẹn hò theo nhóm – đúng chất sinh viên

Lễ hội hoa mùa xuân Hangang Yeouido

Hẹn hò theo nhóm – đúng chất sinh viên

Các món ăn đường phố ngon tại Hàn Quốc
Du học sinh Hàn Quốc của VIETIME GROUP đã có những trải nghiệm thú vị dưới tuyết đầu đông