Du học sinh Hàn Quốc của VIETIME GROUP đã có những trải nghiệm thú vị dưới tuyết đầu đông

Du học sinh Hàn Quốc của VIETIME GROUP đã có những trải nghiệm thú vị dưới tuyết đầu đông

Lễ hội hoa mùa xuân Hangang Yeouido

Du học sinh Hàn Quốc của VIETIME GROUP đã có những trải nghiệm thú vị dưới tuyết đầu đông

Hẹn hò theo nhóm – đúng chất sinh viên