Đại diện trường Munkyung chụp ảnh lưu niệm cùng các em học sinh trường THPT Bắc Thăng Long.

Đại diện trường Munkyung chụp ảnh lưu niệm cùng các em học sinh trường THPT Bắc Thăng Long.

vietimegroup.com

Đại diện trường Munkyung chụp ảnh lưu niệm cùng các em học sinh trường THPT Bắc Thăng Long.

Ban lãnh đạo cùng các em du học sinh của Vietime Group chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện Trường Munkyung.