Ban lãnh đạo cùng các em du học sinh của Vietime Group chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện Trường Munkyung.

Ban lãnh đạo cùng các em du học sinh của Vietime Group chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện Trường Munkyung.

vietimegroup.com

Ban lãnh đạo cùng các em du học sinh của Vietime Group chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện Trường Munkyung.

Các bạn Du học sinh chụp ảnh lưu niệm với Đại diện trường Munkyung
Đại diện trường Munkyung chụp ảnh lưu niệm cùng các em học sinh trường THPT Bắc Thăng Long.