Các bạn Du học sinh chụp ảnh lưu niệm với Đại diện trường Munkyung

Các bạn Du học sinh chụp ảnh lưu niệm với Đại diện trường Munkyung

vietimegroup.com

Các bạn Du học sinh chụp ảnh lưu niệm với Đại diện trường Munkyung

vietimegroup.com
Ban lãnh đạo cùng các em du học sinh của Vietime Group chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện Trường Munkyung.