Các bạn Du học sinh chụp ảnh lưu niệm với Đại diện trường Catholic Kwandong

Các bạn Du học sinh chụp ảnh lưu niệm với Đại diện trường Catholic Kwandong

Đại diện Trường Catholic Kwandong làm việc với VIETIME GROUP

Các bạn Du học sinh chụp ảnh lưu niệm với Đại diện trường Catholic Kwandong

Các bạn Du học sinh chụp ảnh lưu niệm với Đại diện trường Catholic Kwandong