IMG_9963

IMG_9963

Tập thể Ban lãnh đạo cùng toàn thể CBCNV Công ty

Phó Tổng giám đốc Trần Hồng Thái chụp ảnh lưu niệm cùng đối tác

Tổng Giám Đốc chụp ảnh lưu niệm cùng đối tác
Ban lãnh đạo công ty chụp ảnh lưu niệm cùng CBCNV VIETIME GROUP