IMG_9957

IMG_9957

Tập thể Ban lãnh đạo cùng toàn thể CBCNV Công ty

Tổng Giám Đốc chụp ảnh lưu niệm cùng đối tác

Thầy Jung Hanwoo trao giấy khen cho học viên trung tâm
Phó Tổng giám đốc Trần Hồng Thái chụp ảnh lưu niệm cùng đối tác