IMG_9947

IMG_9947

Tập thể Ban lãnh đạo cùng toàn thể CBCNV Công ty

Thầy Jung Hanwoo trao giấy khen cho học viên trung tâm

Trao giao Giấy khen và phần thưởng cho CBCNV Công ty
Tổng Giám Đốc chụp ảnh lưu niệm cùng đối tác