IMG_9945

IMG_9945

Tập thể Ban lãnh đạo cùng toàn thể CBCNV Công ty

Trao giao Giấy khen và phần thưởng cho CBCNV Công ty

Mr Jung Hanwoo - Đại Diện VIETIME GROUP tại Hàn Quốc
Thầy Jung Hanwoo trao giấy khen cho học viên trung tâm