Tháp truyền hình Namsan Tower

Tháp truyền hình Namsan Tower

Tuyết rơi đầu mùa

Tháp truyền hình Namsan Tower

Hình ảnh lãng mạn của tuyết đầu mùa
Le hoi song bang Hwacheon Sancheoneo