shutterstock_747101332 nami_20181101083411

shutterstock_747101332 nami_20181101083411

Tuyết rơi đầu mùa

Hình ảnh lãng mạn của tuyết đầu mùa

Tuyết rơi đầu mùa
Tháp truyền hình Namsan Tower