cd8-15659666072851028926138Hiện tượng này thường chỉ diễn ra trong vài ngày mỗi năm, vào khung giờ từ 5h30 đến 7h.

cd8-15659666072851028926138Hiện tượng này thường chỉ diễn ra trong vài ngày mỗi năm, vào khung giờ từ 5h30 đến 7h.

Hiện tượng này thường chỉ diễn ra trong vài ngày mỗi năm, vào khung giờ từ 5h30 đến 7h.