Tiễn các em du học sinh của vietime group xuất cảnh

Tiễn các em du học sinh của vietime group xuất cảnh

Vietime Group tại Đại Sứ Quán Hàn Quốc

Tiễn các em du học sinh của vietime group xuất cảnh

Học viên của Vietime group liên tục có mặt tại đại sứ quán Hàn Quốc
Các bạn học Viên của Vietime Group đã an toàn đặt chân trên đất nước Hàn Quốc xinh đẹp