Các bạn học Viên của Vietime Group đã an toàn đặt chân trên đất nước Hàn Quốc xinh đẹp

Các bạn học Viên của Vietime Group đã an toàn đặt chân trên đất nước Hàn Quốc xinh đẹp

Vietime Group tại Đại Sứ Quán Hàn Quốc

Các bạn học Viên của Vietime Group đã an toàn đặt chân trên đất nước Hàn Quốc xinh đẹp

Tiễn các em du học sinh của vietime group xuất cảnh