Lớp học tiếng của Vietime Group

Lớp học tiếng của Vietime Group

Đoàn học viên đến từ Bắc Kạn

Lớp học tiếng của Vietime Group

Đoàn học viên đến từ Bắc Kạn
buổi giao lưu cùng các em học viên 2k1