buổi giao lưu cùng các em học viên 2k1

buổi giao lưu cùng các em học viên 2k1

Đoàn học viên đến từ Bắc Kạn

buổi giao lưu cùng các em học viên 2k1

Lớp học tiếng của Vietime Group