đây là phòng ký túc của mình

đây là phòng ký túc của mình

du học sinh Hàn Quốc của Vietime Group

đây là phòng ký túc của mình

Ký túc xá Hàn Quốc